Paskelbta: 2021-01-11 12:30:58 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2021 m. sausio 08 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2021-01-11 12:30 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2021 m. sausio 08 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 37,111 3,4965 6,5447 167695,7963
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 43,5426 7,9457 0 699203,8609
INVL Baltijos fondas 38,4617 18,95392 0 189635,453050

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com