Paskelbta: 2021-01-08 12:29:32 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2021 m. sausio 07 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2021-01-08 12:29 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2021 m. sausio 07 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 36,6265 21,3471 2,8638 167698,8445
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 43,5443 0 0 699195,9152
INVL Baltijos fondas 38,1464 129,668592 77,097974 189616,499130

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com