Paskelbta: 2021-01-07 12:18:14 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2021 m. sausio 06 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2021-01-07 12:18 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2021 m. sausio 06 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 36,409 0 0 167680,3612
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 43,5272 1710,4247 345,4653 699195,9152
INVL Baltijos fondas 37,6357 0 157,136925 189563,928512

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com