Paskelbta: 2021-01-06 13:18:17 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2021 m. sausio 05 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2021-01-06 13:18 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2021 m. sausio 05 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 36,3247 108,5234 17,5948 167680,3612
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 43,5274 47,9502 445,2867 697830,9558
INVL Baltijos fondas 37,2707 18,756288 0 189721,065437

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com