Paskelbta: 2021-01-04 12:56:33 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. gruodžio 31 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2021-01-04 12:56 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. gruodžio 31 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 35,2228 0 0 167601,533
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 43,4841 735,9012 0 698446,4738
INVL Baltijos fondas 36,8253 0 0 189821,720055

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com