Paskelbta: 2020-12-31 15:31:25 CET
APB "Apranga"
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie su vadovu susijusio asmens sandorius

APB „Apranga“ gavo pranešimą apie su valdybos pirmininku Darium Mockum glaudžiai susijusio juridinio asmens UAB „Minvista“ sandorius dėl emitento vertybinių popierių (žr. prisegtą bylą).

Saulius Bačauskas
„Aprangos“ grupės finansų ir ekonomikos direktorius
+370 5 2390843

PriedasPranesimas apie emitento vadovu sandorius 2020-12-31.pdf