Avaldatud: 2020-12-31 09:00:00 CET
Tallinna Kaubamaja Grupp
Börsiteade

Tallinna Kaubamaja Grupp AS turvateenuste valdkonna laienemine

Eile, 30.12.2020, sõlmis Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõte VIKING SECURITY AS lepingu, millega omandab P. DUSSMANN EESTI Osaühingult tema turvateenuste ärivaldkonna Eestis koos sellesse kuuluvate varade ja lepingutega. Alates 01.03.2021 lähevad äritegevuse omandamise tulemusel P. DUSSMANN EESTI Osaühingu koosseisu kuuluva turvateenuste osutamisega seotud vara ja lepingud tervikuna ning muutmata kujul üle VIKING SECURITY AS-ile. Turvateenuste osutamist jätkatakse ärinime VIKING SECURITY AS all. Tehingu maksumust pooled ei avalda.


P. DUSSMANN EESTI Osaühingu turvateenuste ärivaldkonna omandamine tugevdab Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i turvateenuste tegevusvaldkonda. Tehing täiendab VIKING SECURITY AS mehitatud ja tehnilise valve teenuste portfelli ning suurendab turuosa. Omandatava ärivaldkonna aastane käive on ligi 1,2 miljonit eurot.


VIKING SECURITY AS on turuosalt kolmas turvaettevõte Eestis. Tegevusvaldkondadeks on turvalahenduste loomine, turvasüsteemide projekteerimine, ehitus ja hooldus, mehitatud ja tehnilise valve teenused, sularahavedu, tuleohutusteenused ja inventeerimisteenused.


Dussmann Service annab Eestis tööd 700 inimesele ning on olnud juba 24 aastat edukas hoonete haldamise spetsialist pakkudes puhastus-, toitlustus-, turva- ja hoonete tehnosüsteemide hoolduse teenuseid. Turvateenuste ärivaldkonnast väljumine võimaldab paremini keskenduda ülejäänud teenuste osutamisele ning edaspidi veelgi tugevdada oma positsiooni juhtiva hoonete haldusteenuse pakkujana Eestis.


Dussmann Grupp on üks suurimatest laia profiiliga erasektori teenusepakkujatest maailmas, andes tööd 66 000 inimesele 14 riigis.  Pakutavate teenuste hulka kuuluvad muuhulgas hoonete tehnosüsteemide hooldus, hoonete tehnilised lahendused ja projekteerimine, kinnisvarahaldus eakate põetus- ja hooldusasutustele, ettevõtte-sisese lastehoiuteenuste pakkumine ning raamatu- ja meediakaubamaja pidamine Berliinis.


Tehing ei ole käsitletav olulise osaluse omandamisena ega tehinguna seotud isikuga NASDAQ OMX Tallinna Börsi reglemendi osa "Nõuded Emitentidele" tähenduses ega avalda olulist mõju Tallinna Kaubamaja Grupp AS tegevusele. Tallinna Kaubamaja Grupp AS nõukogu ja juhatuse liikmed ei ole tehingust muul viisil isiklikult huvitatud.

Raul Puusepp
Juhatuse esimees
Tel 731 5000