Paskelbta: 2020-12-30 16:38:17 CET
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl atnaujintos Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos

AB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ arba Bendrovė) informuoja, kad 2020 m. gruodžio 30 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT) patvirtino atnaujintą Investicijų grąžos normos nustatymo metodiką (toliau – Metodika).

Atnaujintoje Metodikoje įsigaliojo šie pagrindiniai Bendrovės įmonių grupei aktualūs pakeitimai:

  • Užfiksuotas 5,00 proc. nuosavybės rizikos premijos dydis (anksčiau šis dydis buvo kintantis ir pagal vėliausius 2020 m. rugpjūčio 1 d. VERT paskelbtus duomenis sudarė 3,93 proc.)
  • Nustatyta nauja optimali skolinto ir nuosavo kapitalo struktūra, kai skolintas kapitalas sudaro 50 proc. (anksčiau buvo 60 proc.), o nuosavas – 50 proc. (anksčiau buvo 40 proc.)
  • Pakeistos anksčiau galiojusios efektyvaus skolinimosi skatinimo nuostatos, atsisakant antrosios efektyvaus skolinimosi skatinimo ribos ir pakoreguojant pirmąją efektyvaus skolinimosi skatinimo ribą
  • Numatyta galimybė gauti papildomą skatinimą, jeigu atliekamos investicijos tiesiogiai prisideda prie klimato kaitos mažinimo tikslų

Šiuo metu VERT nustatyta 2021 m. vidutinė svertinė kapitalo kaina (toliau – WACC) tinklų segmente siekia 5,34 proc. elektros energijos skirstymo ir 3,90 proc. gamtinių dujų skirstymo veikloms, tuo tarpu lanksčiosios gamybos segmente – 3,50 proc.

Atnaujinta Metodika galios nustatant 2022 m. WACC dydžius elektros energijos skirstymo veiklai tinklų segmente bei lanksčiosios gamybos segmentui. Kadangi Metodika galios tik nuo naujų reguliacinių laikotarpių pradžios, AB „Energijos skirstymo operatorius“ vykdomai gamtinių dujų skirstymo veiklai tinklų segmente atnaujinta Metodika bus taikoma tik nustatant WACC dydį 2024-iems metams. Remiantis Metodika, numatyti WACC dydžiai atspindi anksčiau iškomunikuotus Bendrovės vadovybės lūkesčius, kad po Metodikos atnaujinimo WACC dydis turėtų siekti tarp 4 ir 5 proc.

Anksčiau galiojusi Metodikos redakcija buvo patvirtinta 2020 m. vasario 18 d.

Daugiau informacijos:

Artūras Ketlerius
„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas
arturas.ketlerius@ignitis.lt
+370 620 76076