Paskelbta: 2020-12-30 15:49:09 CET
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl SGD terminalo būtinojo kiekio nustatymo tvarkos aprašo pakeitimo

AB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ arba Bendrovė) informuoja, kad 2020 m. gruodžio 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – Vyriausybė) nutarė pakeisti Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimą Nr. 1354 „Dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinojo kiekio tiekimo ir gamtinių dujų vartojimo pajėgumų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas). 

Nutarimu buvo nustatytas 3 867 500 000 kWh (± 5 procentai) suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) terminalo būtinasis kiekis 2021 metams, kas atitinka šiuo metu galiojantį būtinąjį SGD kiekį (t. y. 4 standartinio dydžio SGD krovinius). SGD būtinojo kiekio tiekimo į Klaipėdos SGD terminalą funkciją atlieka AB „Ignitis grupė“ dukterinė bendrovė UAB „Ignitis“.

Nutarime taip pat buvo patikslinta SGD terminalo būtinojo kiekio nustatymo procedūra ir numatyta, kad einamųjų metų eigoje SGD terminalo būtinasis kiekis gali būti tikslinamas. Tuo pačiu nuspręsta, kad ateityje SGD terminalo būtinojo kiekio derinimas bus atliekamas Nutarime nustatyta tvarka su visomis suinteresuotomis šalimis, įskaitant Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą ir paskirtąjį tiekėją – UAB „Ignitis“.

Po šio Vyriausybės sprendimo tapo nebeaktualus ankstesnis Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Vyriausybei pateiktas Nutarimo pakeitimo projektas, kuriuo buvo siūlyta paskirtojo tiekimo krovinių skaičių 2021 m. sumažinti nuo 4 iki 2 ir apie kurį Bendrovė jau skelbė 2020 m. gruodžio 9 d. pranešime dėl suskystintų gamtinių dujų paskirtojo tiekimo veiklos (nuoroda).

Be to, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 2020 m. gruodžio mėn. pradžioje Vyriausybei teiktas Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo (toliau – SGDTĮ) Nr. XI-2053 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas, kuriuo siekta reglamentuoti, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. pagrįstomis paskirtojo tiekėjo sąnaudomis bus laikomas ne didesnis kaip 10 procentų skirtumas tarp paskirtojo tiekėjo už SGD terminalo būtinojo kiekio įsigijimą mokėtinos kainos ir vidutinės gamtinių dujų importo į Lietuvos Respubliką kainos, yra grąžintas Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai.

Minėtas SGDTĮ pakeitimo projektas Vyriausybės svarstymui nebuvo teikiamas, o nauji pasiūlymai dėl SGDTĮ keitimo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos gali būti teikiami Vyriausybei tik atlikus papildomą SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo veiklos sąnaudų mažinimo alternatyvų analizę, kurią planuojama užbaigti iki 2021 m. kovo 31 d.

Daugiau informacijos:

Artūras Ketlerius
„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas
arturas.ketlerius@ignitis.lt
+370 620 76076