Paskelbta: 2020-12-30 14:51:29 CET
AB "Rokiškio sūris"
Kita informacija

2021 m. AB "Rokiškio sūris" grupės veiklos rezultatų skelbimo datos

AB „Rokiškio sūris“ praneša, kad 2021 m. AB „Rokiškio sūris“ grupė savo veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

balandžio 7 d.       2020 m. Grupės audituotos konsoliduotos finansinės ataskaitos
rugpjūčio 31 d.     2021 m. šešių mėnesių Grupės konsoliduotos finansinės ataskaitos


Dalius Trumpa
Direktorius
+370 458 55200