Paskelbta: 2020-12-30 11:34:37 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. gruodžio 29 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-12-30 11:34 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. gruodžio 29 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 35,7171 17,5739 20,5644 167606,2516
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 43,4562 447,8206 66,7677 697710,5726
INVL Baltijos fondas 36,6714 13,035772 0 189813,897882

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com