Paskelbta: 2020-12-30 09:15:00 CET
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „Ignitis gamyba“ sudarytos sutarties dėl izoliuoto darbo paslaugos

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė) informuoja, kad 2020 m. gruodžio 30 d. jos dukterinė bendrovė AB „Ignitis gamyba“ su Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatoriumi LITGRID AB sudarė sutartį dėl izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos (toliau – Izoliuoto darbo paslaugos sutartis) pardavimo 2021 m.

Pagal sudarytą Izoliuoto darbo paslaugos sutartį, AB „Ignitis gamyba“ izoliuoto darbo paslaugą 2021 m. teiks tokia apimtimi: 371 MW galia kombinuoto ciklo blokas (KCB) ir 38 MW galia Elektrėnų komplekso 7 blokas. 

AB „Ignitis gamyba“ teikiamos izoliuoto darbo paslaugos kaina, nevertinant gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos sąnaudų, bus 5,84 EUR/MW/val. už KCB teikiamą Izoliuoto darbo paslaugą ir 2,29 EUR/MW/val. už 7 bloko teikiamą izoliuoto darbo paslaugą.

2020 metais izoliuoto darbo paslaugą 370 MW apimtimi teikia KCB ir 45 MW apimtimi 8 blokas. AB „Ignitis gamyba“ teikiamos izoliuoto darbo paslaugos kaina, nevertinant gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos sąnaudų, yra 7,87 EUR/MW/val. už KCB ir 4,62 EUR/MW/val. už 8 bloko teikiamą Izoliuoto darbo paslaugą.

Daugiau informacijos:

Artūras Ketlerius
„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas
arturas.ketlerius@ignitis.lt
+370 620 76076