Paskelbta: 2020-12-30 08:00:00 CET
SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate”
Pranešimas apie esminį įvykį

Atnaujintas terminas INVL Baltic Real Estate įstatų registravimui

„INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) informuoja, kad 2020 m. gruodžio 30 d. įsiteisėjo Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartis, kuria buvo tenkintas Bendrovės prašymas atnaujinti terminą Bendrovės įstatams įregistruoti.

Dėl šių metų pavasarį šalyje paskelbto karantino ir ne iki galo suderintų Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso ir Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo nuostatų, pagal kurias iki 2020 m. lapkričio 9 d. buvo vykdomas privalomas Bendrovės akcijų išpirkimas, Bendrovė praleido 6 mėnesių terminą Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikti 2020 m. balandžio 9 d. vykusio visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintą naują Bendrovės įstatų redakciją. Todėl Bendrovė turėjo kreiptis į teismą su prašymu praleistą terminą atnaujinti. Plačiau apie 2020 m. balandžio 9 d. vykusį eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą: https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=933881&messageId=1176445 

Vilniaus miesto apylinkės teismas atnaujino praleistą 6 mėnesių terminą, todėl Bendrovė artimiausiu metu kreipsis į notarą ir į Valstybės įmonę Registrų centras dėl naujos Bendrovės įstatų redakcijos patvirtinimo, ir įregistravimo.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El. paštas vytautas.baksinskas@invl.com