Publicēts: 2020-12-28 13:56:45 CET
Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca
Iekšējā informācija

Paziņojums par akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņa pagarināšanu

Finanšu un kapitāla tirgus komisija 2020. gada 23. decembrī, pamatojoties uz Finanšu instrumentu tirgus likuma 75. panta pirmās daļas 1. punktu un trešo daļu, atļāva SIA “NAMEJS 1” reģistrācijas numurs 40003495045, juridiskā adrese: Terēzes iela 1A, Rīga, LV-1012, Latvija grozīt akciju sabiedrības "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" akciju atpirkšanas obligātā piedāvājuma noteikumus.

Grozījums akciju sabiedrības "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" obligātajā akciju atpirkšanas piedāvājuma prospektā (tālāk tekstā – Prospekts) paredz izteikt Prospekta 7. punkta pirmo rindkopu jaunā redakcijā, pagarinot piedāvājuma termiņu no 50 uz 70 dienām. 

Oriģinālais paziņojums par piedāvājumu publicēts Latvijas Vēstnesī – 2020. gada 19. novembrī
Piedāvājums sākas 2020.gada 20.novembrī

Paziņojums par grozījumu veikšanu piedāvājuma prospektā publicēts Latvijas Vēstnesī - 2020. gada 28. decembrī
Piedāvājums noslēgsies - 2021.gada 28.janvārī
Piedāvājuma rezultāti tiks paziņoti - 2021.gada 04.februārī
Norēķini notiks - 2021.gada 02.februārī.

Pielikumā Akciju atpirkšanas piedāvājuma prospekts.

 

Valdes priekšsēdētājs

Vladimirs Cadovičs

 info@rigagold.lv
 67272790

 


Akciju atpirksanas piedavajuma prospekts_correct.pdf