Paskelbta: 2020-12-23 12:26:54 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. gruodžio 22 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-12-23 12:26 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. gruodžio 22 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 34,9945 9,4721 414,552 167641,1342
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 43,4169 3,2562 0 697650,8394
INVL Baltijos fondas 35,8695 11,207293 15,381677 189980,394213

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com