Paskelbta: 2020-12-23 08:31:39 CET
SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate”
Pranešimas apie esminį įvykį

„INVL Baltic Real Estate“ prezentacija investuotojams

„INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) skelbia prezentaciją investuotojams apie Bendrovės vertės kūrimą 2016-2020 m.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas 
El. paštas vytautas.baksinskas@invl.com

Priedas20201223_BRE_vertes_kurimas_LT.pdf