Publicēts: 2020-12-22 14:27:20 CET
Attīstības finanšu institūcija Altum
Finanšu kalendārs

AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” finanšu kalendārs par 2021. gadu

Iekšējā informācija, 2020-12-22 14:27 CET --

  1. Neauditēti Koncerna starpposmu saīsinātie finanšu pārskati tiks publiskoti šādos termiņos:
  • finanšu pārskats par 12 mēnešu periodu, kas beidzas 2020. gada 31. decembrī, laika posmā no 24.02.2021. līdz 26.02.2021.;
  • finanšu pārskats par 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2021. gada 31. martā, laika posmā no 26.05.2021. līdz 31.05.2021.;
  • finanšu pārskats par 6 mēnešu periodu, kas beidzas 2021. gada 30. jūnijā, laika posmā no 25.08.2021. līdz 31.08.2021.;
  • finanšu pārskats par 9 mēnešu periodu, kas beidzas 2021. gada 30. septembrī, laika posmā no 24.11.2021. līdz 30.11.2021.
  1. Auditētie konsolidētie gada pārskati par periodu, kas beidzas 2020.gada 31. decembrī, tiks publiskoti šādā termiņā:
  • Gada pārskats laika posmā no 31.03.2021. līdz 30.04.2021.

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecību daļa
         Tel.: 67774023, 26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv