Paskelbta: 2020-12-22 12:27:27 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. gruodžio 21 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-12-22 12:27 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. gruodžio 21 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 34,6243 21,4153 134,328 168046,2141
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 43,4247 322,3972 0 697647,5832
INVL Baltijos fondas 35,6197 2,807435 37,992259 189984,568597

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com