Paskelbta: 2020-12-21 12:49:59 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. gruodžio 18 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-12-21 12:49 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. gruodžio 18 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 35,6584 29,7944 0 168159,1268
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 43,4195 11410,7717 17646,5759 697325,186
INVL Baltijos fondas 35,9766 0 11,78925 190019,753421

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com