Paskelbta: 2020-12-18 12:24:08 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. gruodžio 17 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-12-18 12:24 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. gruodžio 17 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 36,1691 2,7648 0 168129,3324
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 43,4077 11537,9116 0 703560,9902
INVL Baltijos fondas 35,9549 0 39,674842 190031,542671

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com