Paskelbta: 2020-12-16 11:35:57 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. gruodžio 15 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-12-16 11:35 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. gruodžio 15 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 35,9555 0 38,1183 168146,8687
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 43,3635 31,945 115,0609 665745,3193
INVL Baltijos fondas 35,6143 2,976333 4,908446 190074,823092

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com