Paskelbta: 2020-12-14 15:15:00 CET
UTIB „INVL Technology“
Kita informacija

„INVL Technology“ 2021–ųjų investuotojų kalendorius

UTIB „INVL Technology“ 2021 metais informaciją investuotojams planuoja skelbti tokia tvarka:

2021 m. balandžio 6 d. – audituotos finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas;
2021 m. balandžio 30 d. – grynųjų aktyvų vertė ir 2021 m. 3 mėnesių pagrindinių duomenų santrauka;
2021 m. rugpjūčio 31 d. – grynųjų aktyvų vertė ir 2021 m. pusmečio ataskaita;
2021 m. spalio 29 d. – grynųjų aktyvų vertė ir 2021 m. 9 mėnesių pagrindinių duomenų santrauka.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Kazimieras Tonkūnas
UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris
El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt