Paskelbta: 2020-12-11 15:04:00 CET
AB "Invalda INVL"
Kita informacija

„Invaldos INVL“ 2021–ųjų investuotojų kalendorius

AB „Invalda INVL“ 2021 metais informaciją investuotojams planuoja skelbti tokia tvarka:

2021 m. balandžio 8 d.- eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas.
2021 m. gegužės 31 d. - 2021 m. 3 mėn. pagrindinių duomenų santrauka.
2021 m. rugpjūčio 31 d. - 2021 m. pusmečio ataskaita.
2021 m. lapkričio 30 d. - 2021 m. 9 mėn. pagrindinių duomenų santrauka.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
AB „Invalda INVL“ prezidentas Darius Šulnis
El.paštas darius.sulnis@invl.com