Paskelbta: 2020-12-08 12:34:32 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. gruodžio 07 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-12-08 12:34 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. gruodžio 07 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 35,9393 4,3743 1,0024 168574,3167
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 43,2802 26,6582 0 672458,4908
INVL Baltijos fondas 36,0265 38,27044 0 190720,911349

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com