Paskelbta: 2020-12-07 13:07:40 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. gruodžio 04 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-12-07 13:07 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. gruodžio 04 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 35,6854 73,2896 0 168570,9448
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 43,2508 0 0 672431,8326
INVL Baltijos fondas 35,9783 0,779915 19,3064 190682,640909

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com