Paskelbta: 2020-12-04 15:01:40 CET
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Priimtas sprendimas dėl AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės ilgalaikio vadovų skatinimo akcijų opcionais programos

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė) informuoja, kad 2020 m. gruodžio 4 d. Bendrovės stebėtojų taryba patvirtino AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės (toliau – Grupės įmonės, Grupė) pagrindinių vadovų ilgalaikio skatinimo akcijų opcionais programos (toliau – Programa) ilgalaikius strateginius tikslus ir jų rodiklius 2020-2023 metams, jų pasiekimo vertinimo kriterijus, maksimalų siūlomų įsigyti vadovams akcijų skaičių.

Programa patvirtinta atsižvelgiant į gerąsias listinguojamų bendrovių ilgalaikių strateginių tikslų susiejimo su vadovų motyvacija praktikas, siekiant didinti lojalumo, tvarių ilgalaikių rezultatų siekimo, akcijų vertės didinimo motyvaciją. Apsisprendimas dėl Programos poreikio buvo užfiksuotas pirminio viešo akcijų siūlymo (IPO) prospekte bei akcininko patvirtintose 2020 m. rugsėjo 16 d. AB „Ignitis grupė“ akcijų suteikimo taisyklėse, kurios skelbiamos Bendrovės interneto svetainėje  https://ignitisgrupe.lt/lt/valdymo-organai.

Grupės įmonių vadovų ilgalaikio skatinimo akcijų opcionais programa bus taikoma 9 Grupės pagrindiniams vadovams: Bendrovės valdybos nariams ir 4 Grupės įmonių (ESO, „Ignitis“, „Ignitis gamyba“ ir „Ignitis renewables“) generaliniams direktoriams. Bendras maksimalus siūlomų įsigyti akcijų skaičius yra 9497.

Programa numato akcijų suteikimą 2024 metais, pasiekus ilgalaikius Grupės strateginius tikslus (rodiklius), susietus su 2020-2023 metų Bendrovės strateginiu planu.

Po  akcijų opcionų išlaikymo termino vadovai, jų pasirinkimu, galės įgyvendinti nuosavybės teisę į Bendrovės akcijas, kurių skaičius bus tikslinamas (apskaičiuotas) vertinant žemiau nurodytų ilgalaikių strateginių tikslų ir jų rodiklių 2020-2023 metams pasiekimo procentą:

 TikslasSvorisMinimali rodiklio pasiekimo ribaRodiklis, 100 proc. pasiekimas
1Akcininko grąžos rodiklis (total shareholder return, TSR) lyginamasi su Eurostoxx Utilities vidurkiu40 proc.70 proc. Eurostoxx Utilities vidurkio, vertinamas, kaip 70 proc. pasiekimasEurostoxx Utilities vidurkis

 
2Koreguota EBITDA 2023 m.30 proc.Nustatyto dydžio eur pasiekimas vertinamas, kaip 70 proc. pasiekimasNustatytas dydis, eur

 
3Instaliuoti „žalieji MW“20 proc.1.6 GW
4CO2 mažinimo plano parengimas ir jame numatytų tikslų pasiekimas10 proc.100 proc. plano vykdymas

Pagrindiniai vadovai Opciono sutartis sudarys 2020 metais. Bendrovė apie sudarytas Opciono sutartis praneš atskiru pranešimu.

Daugiau informacijos:

Artūras Ketlerius
„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas
arturas.ketlerius@ignitis.lt
+370 620 76076