Paskelbta: 2020-12-04 13:31:49 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. gruodžio 03 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-12-04 13:31 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. gruodžio 03 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 35,5896 13,0656 0 168497,6552
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 43,2198 1633,055 0 672431,8326
INVL Baltijos fondas 35,712 4,53825 112,402288 190701,167394

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com