Paskelbta: 2020-12-04 10:05:05 CET
Orion Asset Management
Pranešimas apie esminį įvykį

OMX Baltic Benchmark Fund 2020 m. Gruodžio 3 d. duomenys apie išleistas akcijas

Vilnius, Lietuva, 2020-12-04 10:05 CET --  

OMX Baltic Benchmark Fund akcijų kaina 2020 m. Gruodžio 3 d. –  11,1171 EUR
OMX Baltic Benchmark Fund išleistų akcijų skaičius 2020 m. Gruodžio 3 
d.  – 0 vnt.
OMX Baltic Benchmark Fund išpirktų akcijų skaičius 2020 m. Gruodžio 3 d.  – 0 vnt.
Iš viso į prekybą įtrauktų OMX Baltic Benchmark Fund akcijų skaičius, 2020 m. Gruodžio 3 d. – 177767 vnt.


 

         Orion Asset Management