Paskelbta: 2020-12-03 15:00:00 CET
SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate”
Pranešimas apie esminį įvykį

INVL Baltic Real Estate pateikė prašymą dėl termino atnaujinimo

„INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) Vilniaus miesto apylinkės teismui pateikė prašymą atnaujinti įstatymų nustatytą terminą Bendrovės įstatams įregistruoti.

Dėl šių metų pavasarį šalyje paskelbto karantino ir ne iki galo suderintų Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso ir Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo nuostatų, pagal kurias iki 2020 m. lapkričio 9 d. buvo vykdomas privalomas Bendrovės akcijų išpirkimas, Bendrovė praleido 6 mėnesių terminą Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikti 2020 m. balandžio 9 d. vykusio visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintą naują Bendrovės įstatų redakciją.

Todėl Bendrovė pasinaudojo teisės aktuose numatyta galimybe kreiptis į teismą su prašymu praleistą terminą atnaujinti ir taip sudaryti galimybę Bendrovei patvirtinti ir įregistruoti naują Bendrovės įstatų redakciją teisės aktuose numatyta tvarka.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El. paštas vytautas.baksinskas@invl.com