Paskelbta: 2020-12-03 12:12:07 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. gruodžio 02 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-12-03 12:12 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. gruodžio 02 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 35,9325 6,8309 0 168484,5896
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 43,1778 23,8386 0,3257 670798,7776
INVL Baltijos fondas 35,3671 189,869116 15,500453 190809,031432

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com