Paskelbta: 2020-12-02 12:42:14 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. gruodžio 01 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-12-02 12:42 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. gruodžio 01 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 35,5764 12,0026 0 168477,7587
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 43,1378 8,5633 0 670775,2647
INVL Baltijos fondas 35,2518 155,867501 0,64252 190634,662769

  

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com