Paskelbta: 2020-12-01 11:48:53 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. Lapkričio 30 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-12-01 11:48 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. Lapkričio 30 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 35,1756 29,3795 37,5236 168465,7561
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 43,1152 545,0514 1326,0065 670766,7014
INVL Baltijos fondas 34,9027 16,498437 128,4517 190479,437788

  

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com