Avaldatud: 2020-11-30 17:05:00 CET
Pro Kapital Grupp
Muudatused muude väärtpaberite omanike õigustes

Teade vahetusvõlakirjade PKG5 lunastustähtaja pikendamisest ja osalisest lunastamisest


AS Pro Kapital Grupp teatab, et on pikendanud 24 500 „Pro Kapital Grupp vahetusvõlakiri PKG5 29.11.2014“ vahetusvõlakirja (registris nimetusega EEK 7.00 PRO KAPITAL GRUPP VAHETUSVÕLAKIRI PKG5 10-2020, edaspidi nimetatud kui vahetusvõlakirjad PKG5) lunastustähtaega 2 aasta võrra. Vahetusvõlakirjade PKG5 uueks lunastustähtajaks on 29. november 2022 (edaspidi nimetatud kui lunastuspäev).

AS Pro Kapital Grupp on esitanud Nasdaq CSD Eesti filiaalile taotluse vahetusvõlakirjade PKG5 lunastustähtaja muutmiseks. Seoses uute mittekonverteeritavate võlakirjade EUR 8.00 PRO KAPITAL GRUPP VÕLAKIRI 20-2024 teise emissiooniga 27. novembril 2020 kustutati 15 746 võlakirja PKG5, mida kasutati sissemaksena uute mittekonverteeritavate võlakirjade märkimisel.

Kokku pikendati vahetusvõlakirju PKG5 koguväärtusega 68 600 eurot ja lunastatakse 10 844 vahetusvõlakirja PKG5 30 363,20 euro väärtuses.

Vahetusvõlakirjad PKG5 kannavad intressi 7% kalendriaastas ja annavad vahetusvõlakirja omanikule õiguse vahetada ühe vahetusvõlakirja ühe AS Pro Kapital Grupp aktsia vastu. Iga vahetusvõlakirja väljalaskehind on 2,80 eurot vahetusvõlakirja kohta.

AS Pro Kapital Grupp aktsiate märkimiseks ja võlakirjade vahetamiseks nende vastu peab võlakirjaomanik esitama ettevõttele taotluse vähemalt 10 (kümme) tööpäeva enne vahetuspäeva. Vahetuspäevaks on ükskõik milline tööpäev (iga päev, mis ei ole (a) laupäev, (b) pühapäev, (c) Eesti rahvuspüha, (d) riigipüha või (e) muu päev, mil Eesti väärtpaberite keskregistri (EVK) pidaja ei registreeri EVK-s väärtpabereid) kuni võlakirja kehtivuse viimase päevani ehk lunastuspäevani.

Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
Tel: 614 4920
Email: prokapital@prokapital.ee