Publicēts: 2020-11-30 13:25:58 CET
VEF Radiotehnika RRR
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

AS "VEF Radiotehnika RRR" nerevidēts starpperiodu pārskats par 2020. gada 9 mēnešiem

  
Darbības veidi                    
AS “VEF Radiotehnika RRR” pamatdarbības veidi 2020. gadā bija:  
1.       Nekustāmā īpašuma iznomāšanas pakalpojumu sniegšana;  
2.       Akustisko sistēmu ražošana, to korpusu iepirkšana un realizācija.
Jauni pamatdarbības veidi, salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, nav apgūti.  
Nākotnē Sabiedrība plāno atjaunot akustisko sistēmu, ražošanas organizēšanu un realizāciju.                    
                     
Sabiedrības darbība pārskata periodā                    
Sabiedrība finanšu periodu noslēdza ar sekojošiem rezultātiem:                    
Rezultāts pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem          34 702 EUR                    
Neto rezultāts                                                                   34 702 EUR                  

 

 


 


 


VEFRadiotehnikaRRR30092020RFB.pdf