Paskelbta: 2020-11-30 08:00:00 CET
AB "Vilkyškių pieninė"
Pusmečio informacija

„Vilvi Group“ 2020 metų devynių mėnesių neaudituoti finansiniai rezultatai

Nuo 2020 m. rugsėjo 15 d. AB Vilkyškių pieninės įmonių grupė pradeda veikti kaip „Vilvi Group“ prekių ženklo vienijama grupė. „Vilvi Group“ sudėtyje yra AB Vilkyškių pieninė, AB „Modest“, AB Kelmės pieninė ir AB „Pieno logistika“.

Preliminariais neaudituotais duomenimis „Vilvi Group“ konsoliduotos pardavimų pajamos per 2020 m. devynis mėnesius buvo 88.5 mln. EUR arba 7.6 % didesnės negu per tą patį laikotarpį 2019 metais (2019 m. devynių mėnesių pardavimų pajamos siekė 82.3 mln. EUR).

Per 2020 m. tris ketvirčius grupė uždirbo 3.1 mln. Eur grynojo pelno, kai tuo tarpu praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu grynasis nuostolis siekė 0.4 mln. Eur.

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102

Priedas2020 m. III ketv. veiklos rezultatai.pdf