Paskelbta: 2020-11-30 07:40:09 CET
Orion Asset Management
Pranešimas apie esminį įvykį

OMX Baltic Benchmark Fund 2020 m. Lapkričio 27 d. duomenys apie išleistas akcijas

Vilnius, Lietuva, 2020-11-30 07:40 CET --
OMX Baltic Benchmark Fund akcijų kaina 2020 m. Lapkričio 27 d. –  10,6146 EUR
OMX Baltic Benchmark Fund išleistų akcijų skaičius 2020 m. Lapkričio 27 
d.  – 0 vnt.
OMX Baltic Benchmark Fund išpirktų akcijų skaičius 2020 m. Lapkričio 27 
d.  – 0 vnt.
Iš viso į prekybą įtrauktų OMX Baltic Benchmark Fund akcijų skaičius, 2020 m. Lapkričio 27
 d. – 177767 vnt.

 

         Orion Asset Management