Paskelbta: 2020-11-27 21:06:25 CET
AB "Vilniaus baldai"
Metinė informacija

AB "VILNIAUS BALDAI" 2020 metų audituota metinė informacija

Pateikiamos AB "VILNIAUS BALDAI" audituotos konsoliduotos ir bendrovės 2020 metų, pasibaigusių 2020 m. rugpjūčio 31d., finansinės ataskaitos.

Pridedama:

1. Atsakingų asmenų patvirtinimas;

2. Nepriklausomo auditoriaus išvada, metinis konsoliduotas pranešimas, konsoliduotos ir bendrovės 2020 metų, pasibaigusių 2020 m. rugpjūčio 31 d., finansinės ataskaitos.


Kontaktinis asmuo:
Finansų vadovas
Edgaras Kabečius
Tel +370 (5) 2525700

PriedaiAtskaitingu asmenu patvirtinimas 2020.pdf
AB VILNIAUS BALDAI konsoliduotos ir bendroves finansines ataskaitos uz 2020 m., pasibaigusios 2020 rugpjucio 31 d.pdf