Paskelbta: 2020-11-27 15:56:29 CET
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „Ignitis grupė“ paskolos suteikimo UAB „Ignitis renewables“

AB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ arba Bendrovė) informuoja, kad 2020 m. lapkričio 27 d. Bendrovės stebėtojų taryba pritarė „Ignitis grupė“ sutarčiai su UAB „Ignitis renewables“ dėl ne didesnės nei 83 milijonų eurų dydžio paskolos (toliau – Paskola) suteikimo.  

Bendrovės Stebėtojų tarybos Audito komitetas, išanalizavęs Bendrovės pateiktą informaciją svarstomu klausimu, pateikė nuomonę Bendrovei dėl šios Paskolos sutarties sudarymo. Audito komiteto nuomone, nėra pagrindo manyti, jog planuojama sudaryti Paskolos sutartis būtų sudaroma ne rinkos sąlygomis ar būtų nesąžininga ar nepagrįsta Bendrovės akcininkų, kurie nėra planuojamo sudaryti sandorio šalis, atžvilgiu.

Paskola bus suteikta panaudojant Bendrovės pritrauktas žaliųjų obligacijų lėšas. Paskolos grąžinimo terminas – 2028 m. liepos 10 d. Paskolą galima grąžinti anksčiau numatyto paskolos grąžinimo termino.

Paskola bus užtikrintas finansavimas UAB „Ignitis renewables“ valdomos UAB „VVP Investment“ plėtojamo vėjo elektrinių parko projekto Mažeikių rajone (toliau – Mažeikių vėjo parkas) vystymui.

Mažeikių vėjo parke, kurio bendra instaliuota galia sieks apie 63 MW, planuojama pastatyti 14 vėjo elektrinių. Statybos darbus numatyta užbaigti iki 2022 m. pabaigos.

Sutartis bus pasirašyta artimiausiu metu, apie jos pasirašymą Bendrovė atskiru pranešimu neinformuos.

Artūras Ketlerius, Ryšių su visuomene vadovas, tel. +370 620 76076, el. paštas arturas.ketlerius@ignitis.lt