Paskelbta: 2020-11-26 14:36:40 CET
AB "Linas"
Akcijų paketo įgijimas ar netekimas

Patikslintas pranešimas apie balsavimo teisių paketo įgijimą

Informuojame, kad gautas patikslintas pranešimas apie AB „Linas“ balsavimo teisių paketo įgijimą. Žr. pridėtą failą.

AB „Linas“ finansų vadovas
Egidijus Mikeliūnas
+370 45 506100


PriedasPranešimas apie akcijų įsigijimą tikslintas 2020-11-26.pdf