Paskelbta: 2020-11-25 12:12:01 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. lapkričio 24 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-11-25 12:12 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. lapkričio 24 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 35,3885 94,607 1057,9452 168294,7636
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 43,0135 4214,8897 0 670941,396
INVL Baltijos fondas 34,5267 3,708434 73,105222 190846,815718

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com