Publicēts: 2020-11-25 08:16:54 CET
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Izmaiņas AS "Rīgas kuģu būvētava" uzraudzības statusā

Nasdaq Riga valde š.g. 25. novembrī nolēma veikt izmaiņas AS "Rīgas kuģu būvētava" (RKB1R, ISIN LV0000100378) piemērotajā uzraudzības statusā.

AS "Rīgas kuģu būvētava" 2020. gada 24. novembrī ir iesniegusi Nasdaq Riga 2019. gada revidētu gada pārskatu, tādējādi ir beiguši pastāvēt apstākļi, pamatojoties uz kuriem Sabiedrībai 2020. gada 5. maijā tika piemērots papildus uzraudzības statuss.

2018. gada 28. maijā,  2020. gada 1. jūnijā un 2020. gada 1. septembrī piemērotais uzraudzības statuss vēl joprojām paliek spēkā.

Uzraudzības statusa piemērošana nepieciešama, lai piesaistītu tirgus dalībnieku uzmanību.

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67212431

www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.