Paskelbta: 2020-11-24 16:13:00 CET
AB „Grigeo“
Tarpinė informacija

AB „Grigeo“ 2020 metų 1-9 mėn. tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė ir atsakingų asmenų patvirtinimas

Per devynis 2020 m. mėnesius įmonių grupė (toliau – Grupė), kurią sudaro AB „Grigeo“, UAB „Grigeo Packaging“, UAB „Grigeo Baltwood“, AB „Grigeo Klaipėda“, AT „Mena Pak“, UAB „Grigeo Recycling“, SIA „Grigeo Recycling“ bei UAB „Grigeo investicijų valdymas“, pasiekė 97,0 mln. EUR konsoliduotą pardavimo apyvartą, tai yra 9,2 mln. EUR mažiau nei per 2019 m. devynis mėnesius.

Ataskaitiniu laikotarpiu Grupė uždirbo 9,1 mln. EUR pelno prieš apmokestinimą, tai yra 2,5 mln. EUR mažiau nei per tą patį 2019 m. laikotarpį.

Grupės EBITDA rodiklis – pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, palyginti su 2019 m. devyniais mėnesiais sumažėjo 2,2 mln. EUR ir siekė 17,9 mln. EUR.

Per devynis 2020 m. mėnesius AB „Grigeo“ (toliau – Bendrovė) pardavimai siekė 47,7 mln. EUR ir tai yra 1,6 mln. EUR mažiau nei per 2019 m. devynis mėnesius.

Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė uždirbo 6,4 mln. EUR pelno prieš apmokestinimą,  o EBITDA rodiklis pasiekė 10,5 mln. EUR ir, palyginus su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 2,7 mln. EUR arba 35 proc..

2019 m. Bendrovės ikimokestinį pelną lėmė gofruotojo kartono verslo perkėlimas į dukterinę įmonę UAB „Grigeo Packaging“ (detalesnė informacija atskleista 2019-01-03 pranešime apie esminį įvykį) ir iš dukterinės įmonės gauti dividendai.

Daugiau informacijos AB „Grigeo“ 2020 m. 1-9  mėnesių tarpinėje konsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje su atsakingų asmenų patvirtinimu (žr. priedus).

Gintautas Pangonis
AB „Grigeo“ prezidentas
(+370-5) 243 58 01

PriedaiGRI2020yIIIq interim report LT.pdf
GRI2020yIIIq atsakingu asmenu patvirtinimas.pdf