Paskelbta: 2020-11-24 15:00:00 CET
SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate”
Akcijų paketo įgijimas ar netekimas

Pranešimas apie balsavimo teisių įgijimą

„INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Emitentas“) pateikia gautą AB „Invalda INVL“ pranešimą apie balsavimo teisių įgijimą (tik tiesiogiai turimų balsų įgijimas). Pranešimas teikiamas esant asmens balsų turėjimo pobūdžio pasikeitimui: AB „Invalda INVL“ peržengė didėjimo tvarka tiesiogiai valdomų Emitento akcijų suteikiamų balsų 30 proc. ribą, tačiau AB „Invaldos INVL“ ir UAB Įmonių grupės „Inservis“ grupė šią ribą yra peržengusi anksčiau.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com

PriedasInvaldos INVL pranesimas apie INVL Baltic Real Estate VP paketo isigijima.pdf