Avaldatud: 2020-11-24 13:17:55 CET
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

AS-i Ekspress Grupp täiendavate aktsiate noteerimisest Balti põhinimekirjas

Tallinn, Eesti, 2020-11-24 13:17 CET --

Vastavalt Nasdaq Tallinna börsi juhatuse 24. novembri 2020. a otsusele noteeritakse ja võetakse AS-i Ekspress Grupp töötajate optsiooniprogrammi raames täiendavalt emiteeritud 1 000 000 aktsiat kauplemisele Börsi põhinimekirjas.

AS-i Ekspress Grupp ülalnimetatud aktsiate esimeseks kauplemispäevaks on kolmapäev, 25. november 2020. a.; või sellele lähedane järgnev kuupäev.

Seega kaubeldakse alates 25. novembrist või sellele lähedasest kuupäevast nimetuse EEG1T all kokku 30 796 841 AS-i Ekspress Grupp aktsiaga (ISIN: EE3100016965).

 

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.