Publicēts: 2020-11-24 09:30:00 CET
Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca" konsolidētā finanšu informācija par 2020.gada 9 mēnešiem (neauditētā)

Koncerna neto apgrozījums par 2020.gada 9 mēnešiem sastādīja 47,47 milj. EUR, kas ir par 7,44 milj. EUR vai 13,55% mazāk, nekā 2019.gada attiecīgajā periodā.

Koncerna bruto peļņa par 2020.gada 9 mēnešiem sastādīja 8,15 milj. EUR, kas ir par 1,88 milj. EUR vai 18,74% mazāk, nekā 2019.gada attiecīgajā periodā, bet neto peļņa par 2020.gada 9 mēnešiem sastādīja 5,46 milj. EUR pret 6,58 milj. EUR lielo peļņu 2019.gada attiecīgajā periodā.

Pielikumā skat. AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca" neauditētu konsolidētu finanšu informāciju par 2020.gada 9 mēnešiem.

 

         Svetlana Statina,
         E-pasts: svetlana.statina@rer.lv,
         Tālrunis: 67046903


Kons.parsk_ 2020_9 men_LV .pdf