Avaldatud: 2020-11-23 15:00:00 CET
Tallinna Sadam
Börsiteade

ASi Tallinna Sadam 2021. aasta finantskalender

2021. aastal plaanib Tallinna Sadam avalikustada ettevõtte tulemused järgnevatel aegadel:

Nädal 1 2020 IV kv ja 12-kuu tegevusmahud
26.02.2021 2020 auditeerimata 12-kuu vahearuanne
05.04.2021 2020 auditeeritud majandusaasta aruanne ja dividendiettepanek
Nädal 14 2021 I kv tegevusmahud
10.05.2021 2021  auditeerimata 3-kuu vahearuanne
Nädal 27 2021 II kv tegevusmahud
10.08.2021 2021 auditeerimata 6-kuu vahearuanne
Nädal 40 2021 III kv tegevusmahud
10.11.2021 2021 auditeerimata 9-kuu vahearuanne

Finantsaruanded ja tegevusmahud avalikustatakse eeltoodud kuupäevadel kell 9.00 (EET). Aktsionäride korraline üldkoosolek toimub II kvartalis 2021, täpne aeg ja asukoht täpsustatakse edaspidi.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2019. a 10,64 miljonit reisijat ja 19,9 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2019. a müügitulu oli 130,5 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,3 miljonit eurot ning puhaskasum 44,4 miljonit eurot.

Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
tel. +372 53 426 591
m.zirel@ts.ee