Paskelbta: 2020-11-23 11:42:59 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. lapkričio 20 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-11-23 11:42 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. lapkričio 20 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 35,1511 0 21,0668 169317,469
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 42,9092 120,3005 0 666223,2812
INVL Baltijos fondas 34,3746 0 0 190842,245649

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com