Publicēts: 2020-11-20 15:29:59 CET
VEF Radiotehnika RRR
Akcionāru sapulces lēmumi

Akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” arkārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumi

Pēc reģistrācijas datiem sapulcē piedalās akcionāri vai viņu pilnvarnieki, kas ir 1272334 akciju ar balsstiesībām īpašnieki un kas sastāda 49,91 % no apmaksātā pamatkapitāla.

   1. AS ”VEF Radiotehnika RRR” Valdes ziņojums par parādiem AS ”Nasdag Riga”

Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Pieņemt zināšanai valdes ziņojumu par parādiem AS ”Nasdag Riga”.

 

2. Finanšu līdzekļu piesaiste no akcionāriem AS ”Nasdag Riga” samaksai.

Ar 84,28% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Nepiesaistīt no akcionāriem finanšu līdzekļus.

 

 

   Pielikumā:

Akcionāru sapulces protokola izraksts. 


Protokola izraksts 2020-11-20.pdf