Paskelbta: 2020-11-20 10:52:01 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. lapkričio 19 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-11-20 10:52 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. lapkričio 19 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 35,1017 1,666 64,088 169338,5358
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 42,8566 46,5739 0 666102,9807
INVL Baltijos fondas 34,3615 91,695939 55,460254 190842,245649

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com