Paskelbta: 2020-11-20 08:00:46 CET
Orion Asset Management
Pranešimas apie esminį įvykį

OMX Baltic Benchmark Fund 2020 m. Lapkričio 19 d. duomenys apie išleistas akcijas

Vilnius, Lietuva, 2020-11-20 08:00 CET --
OMX Baltic Benchmark Fund akcijų kaina 2020 m. Lapkričio 19 d. –  10,3511 EUR
OMX Baltic Benchmark Fund išleistų akcijų skaičius 2020 m. Lapkričio 19 
d.  – 0 vnt.
OMX Baltic Benchmark Fund išpirktų akcijų skaičius 2020 m. Lapkričio 19 
d.  – 0 vnt.
Iš viso į prekybą įtrauktų OMX Baltic Benchmark Fund akcijų skaičius, 2020 m. Lapkričio 19
 d. – 178267 vnt.

 

         Orion Asset Management